Önemli Tarihler

BİLİMSEL PROGRAM

ANA KONULAR

Minimal İnvaziv Bariatrik – Metabolik Cerrahi
 • Sleeve Gastrektomi
 • Gastrik Bypas
 • Yeniden kilo alımı & Revizyon Cerrahisi
 • Komplikasyon Yönetimi
 • Metabolik Cerrahi
 • Endoluminal Girişimler
Minimal İnvaziv Üst Gastrointestinal Sistem Cerrahisi
 • Mide Kanseri Cerrahisi
 • Özofagus Kanseri Cerrahisi
 • Gastroözofageal Reflü
Minimal İnvaziv Kolorektal Cerrahi
 • Rektum Kanseri
 • Kolon Kanseri
 • Rektal Prolapsus
 • Transanal Girişimler
Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi
 • Gastroskopi
 • Kolonoskopi
 • ERCP
 • Endoskopik Ultrasonografi (EUS)
 • Endoskopik Mide Balonu Uygulaması
Minimal İnvaziv Hepatopankreatobiliyer Cerrahi
 • Laparoskopik ve Robotik Pankreas Cerrahisi
 • Karaciğer Rezeksiyonu
 • Safra Yolu Girişimleri
 • Güvenli Kolesistektomi
Minimal İnvaziv Fıtık Cerrahisi
 • Sürrenalektomi
 • Splenektomi
 • Ağız İçinden Tiroidektomi
Minimal İnvaziv Fıtık Cerrahisi
 • Kasık Fıtığı
 • Kesi Yeri Fıtıkları
 • Hiyatus – Diyafram Fıtıkları
 • Stoma Fıtıkları
Robotik Cerrahi

Travma ve Acil Cerrahide Laparoskopi ve Endoskopi

Laparoskopik Cerrahide Teknolojik Yenilikler & Yeni Teknikler