Önemli Tarihler

Bildiri Kitabı & Kongre Fotoğrafları için Tıklayınız..
ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri ilk gönderme tarihi 7 Haziran 2021
Bildiri son gönderme tarihi 24 Eylül 2021
İndirimli kayıt ve konaklama için son tarih 16 Temmuz 2021